tiengcuoigiadinh.com

Tin tức

Nghiệm thu sản phẩm là nhà xuất bản, đưa sản phẩm chưa chuẩn vào xã hội là lỗi ở ông nghiệm thu này.
Thế mà bây giờ, nhiều bộ trang phục “thấy mà khiếp”. Khán giả khi thì giật mình khi xuất hiện trên sân khấu hay màn hình vô tuyến những tà áo dài tha thướt nhảy đùng đùng trong giai điệu pop-rock.
Ôxtrâylia đang xem xét phát triển một chương trình nhằm giúp cho người lao động Việt Nam có cơ hội được sang lao động tại đây.

Đó là những trang thư thật chân thành và cảm động:

Chính quyền xã, theo công văn trên đã ra nghiêm lệnh: nếu ai bắn chết cọp thì bị phạt tiền rất nặng. Các tay súng chùng xuống, chẳng ai muốn mình vừa mất dê, vừa mất tiền.

Mường Lựm là một trong những xã xa xôi, hẻo lánh và hiểm trở vào bậc nhất của huyện Yên Châu - Sơn La. Thời gian gần đây cọp dữ liên tục về quấy nhiễu. Trong vòng 4 tháng (từ tháng 12/1999) cọp đã vồ chết trên 100 bê, nghé, vài chục con lợn và hơn một lần nó đe dọa con người. Ngay khi biết tin, phóng viên chúng tôi đã vượt gần 300 km về Mường Lựm. Dân bản cho biết đây không phải là lần đầu cọp xuất hiện. Mỗi khi nhắc đến “Tô Sứa” (cọp) nỗi sợ hãi ám ảnh họ từ nhiều năm trước lại như hiện ngay trước mắt…