tiengcuoigiadinh.com

Tin tức

Điều đặc biệt làm cho họ Nguyễn - Kim Đôi nổi tiếng về hiếu học, thông minh nhất nước thời xưa là vi có năm anh em ruột đều đỗ tiến sĩ trong vòng 9 năm chỉ trong bốn khoa thi.
Vậy nhưng giờ đây cháu thật sự khó xử khi  nói lời yêu với cháu.

4 bức thư của một vị lãnh đạo cao cấp góp phần đưa ra ánh sáng vụ Thuỷ cung Thăng Long

Đây là quyết định đầu tiên của các cơ quan quản lý pháp luật của Hà Nội về vụ “kỳ án” này.

Lớp bồi dưỡng kiến thức DS-KHHGD khóa 37 (từ tỉnh Khánh Hòa trở vào) sẽ khai giảng vào ngày 28/3/2000 tại Trung tấm DS trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.