tiengcuoigiadinh.com

Bài viết 04/2021

Annecy - Một trong 10 điểm đến đẹp nhất nước Pháp , Annecy đươc mênh danh là Venice trên núi .
100 năm Cách mạng tháng 10 Nga ! Chắc ai đến Mát cơ va cũng chụp một tấm hình ở chỗ này .
BUSTED.Bị bắt rồi. · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
Well played.Chơi hay lắm. · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
✅✅ Toàn fback thật và chất.. không bao giờ biết làm giả fback là gì luôn!! Nhiều đến lỗi chán k buồn chụp lại.. ???
✅✅ #CHẤT_LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI #GIÁ_TIỀN!! ❤️ TRĂM LỜI #GIỚI_THIỆU KHÔNG BẰNG 1 LỜI #KHÁCH_KHEN! ??