tiengcuoigiadinh.com

Buồn cho thế thái nhân tình Đầu thì đem tắm còn mình nó không

Buồn cho thế thái nhân tình
Đầu thì đem tắm còn mình "nó" không...!
XN, 141017Buồn cho thế thái nhân tình
Đầu thì đem tắm còn mình "nó" không...!
XN, 141017
29/12/2018
6 bình luận:
Khanh Toan
29-12-2018, 02:10:20
14017 là gì vậy ... ta. Kkkk
Trọng Phúc Đào
29-12-2018, 02:10:20
Ngày: "Nông dân Việt Nam" ????
Duc Tho Ngo
30-12-2018, 04:08:05
rửa đầu thôi
Nguyen Ai Phu
30-12-2018, 04:08:05
Có chỗ nó chỉ cạo lông- Cạo xong ...để đấy mà không làm gì!
Nguyễn Anh Phương
31-12-2018, 04:06:00
Ôi thôi nó lại thầm thìĐầu vào thử chỗ, nhâm nhi xướng dồn...
Sựthanh Lốp
31-12-2018, 04:06:00
Thế là Sao nhỉ ông

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới