tiengcuoigiadinh.com

Có mấy cái răng thôi mà ốm lăn lóc cả 10 ngày chưa tỉnh

Có mấy cái răng thôi mà ốm lăn lóc cả 10 ngày chưa tỉnh.
Sáng ra cứ nhìn đống tin nhắn nhiều mà sợ luôn cái điện thoại.
Sorry cả nhà vì k trả lời tin nhắn hết mong mọi ng thông cảm, ai có thấy e đọc tin nhắn mà chưa rep lại thì buzzz em cái cho em tỉnh
Bạn ấy chơi ngoan là em sẽ trả lời tin nhắn đầy đủ hết.
Mọi gấp gáp mọi người call 0972141317 giúp em ạ
16/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới