tiengcuoigiadinh.com

ĐÙA thôi mà Vê TV Tủ lạnh xin thông báo Tiết kiệm một khoản chi bản quyền TH của ASIAD

ĐÙA thôi mà!
Vê TV Tủ lạnh xin thông báo:
- Tiết kiệm một khoản chi bản quyền TH của ASIAD;
- TV Tủ lạnh đã chấp nhận cùng các nhà đài khác giảm thu qc, không quấy quả KH khi xem ASIAD;
- Chấp nhận để NV nhà đài không có tin, bình luận ... khi ASIAD diễn ra, tạo thêm công việc cho rất nhiều cá nhân...
- Đã phát hiện ra rất nhiều Đài TH Tư Nhân ...
-> Vậy là chúng tôi tạo cơ hội cho các StartUp phát triển đó!!!
:D :D :D
13/02/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *