tiengcuoigiadinh.com

Sự can thiệp vào Guatemala Một công ty đa quốc gia United Fruit về sau trở thành United Brand và CIA

Sự can thiệp vào Guatemala Một công ty đa quốc gia, United Fruit về sau trở thành United Brand, và CIA mà giám đốc của nó là Allen Dulles thành viên của câu lạc bộ, hai tổ chức này đặc biệt tán thành những mối bận tâm ấy của Câu lạc bộ Bilderberg. Cả hai đều lo ngại về “tai họa cộng sản” ở Trung Mỹ theo lối của mình. [ 1,584 more word ]
https://caphesach.wordpress.com/…/su-lien-hiep-thieng-lien…/
28/05/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *