tiengcuoigiadinh.com

THÔNG ĐIỆP CỦA THỜI ĐẠI Trời Khi nhìn mười hai con thú tượng trưng cho 12 con giáp được các nghệ sỹ

THÔNG ĐIỆP CỦA THỜI ĐẠI!
Trời!
Khi nhìn mười hai con thú (tượng trưng cho 12 con giáp), được các nghệ sỹ điêu khắc, tạc tượng bằng đá và trưng bày tại khu vui chơi cho thiếu nhi tại Hòn Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng. Thì tất cả mọi người, đều xúm vào chửi bới không thương tiếc. Người viết những dòng này, cũng không từ bỏ cơ hội này, để có thể được chửi lánh cạnh vài câu cho bõ ghét.
Chúng ta, quả đúng là những người trần mắt thịt - Nhìn dưa gắp thịt thì đúng hơn. Chúng ta đã nhìn những hình nửa người nửa ngợm nửa đười ươi nửa đĩ đượi này, mà tịnh không hề biết rằng: Những người sáng tạo ra nó, đã muốn truyền tải đi một thông điệp, để dành cho lũ quan tham nhũng đục khoét của nhân dân. Rằng khôn hồn thì bọn bay hãy ra ĐẦU THÚ!
KKK...
(Ảnh st: Tượng 12 con giáp ở Đồ Sơn)
20/07/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *