tiengcuoigiadinh.com

Tôi ghét những sự cẩu thả vì tôi đã chịu đựng nó quá lâu nên tôi luôn cố gắng để tốt nhất khi có thể

Tôi ghét những sự cẩu thả,vì tôi đã chịu đựng nó quá lâu,nên tôi luôn cố gắng để tốt nhất khi có thể...(thử nền mới của fb thôi)Tôi ghét những sự cẩu thả,vì tôi đã chịu đựng nó quá lâu,nên tôi luôn cố gắng để tốt nhất khi có thể...(thử nền mới của fb thôi)
10/07/2020
1 bình luận:
Đinh Tuấn Hùng
10-07-2020, 02:13:07
Dọn dẹp đi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới